Αρετή Τσινού ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Εκπαίδευση Γονέων

Εκπαίδευση Γονέων Μαρούσι- Κηφισιά
Η καλή σχέση γονιού-παιδιού αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα για τη σωματική, νοητική και ψυχική ανάπτυξη του παιδιού. Στόχος των συνεδριών είναι:

    - η ενίσχυση των γονεϊκών πρακτικών και συμπεριφορών, όπως η ανάπτυξη και η εφαρμογή θετικών τεχνικών πειθαρχίας

    - η εκμάθηση ηλικιακά κατάλληλων ικανοτήτων, κατακτώντας παράλληλα κατάλληλες για την ηλικία του δεξιότητες και ορόσημα,

    - η προώθηση του θετικού παιχνιδιού και της αλληλεπίδρασης μεταξύ γονιού-παιδιού, και

    - η πρόσβαση, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη, σε κοινωνικές υπηρεσίες στήριξης και πρόνοιας

 

Ο ρόλος του γονιού είναι δύσκολος και απαιτητικός. Χρειάζεται υπομονή και γνώση της παιδικής και εφηβικής ψυχοσύνθεσης, για να μπορέσει ο γονιός να ανταποκριθεί άμεσα στις ανάγκες του παιδιού. Οι συγκρούσεις είναι συχνές και πολλές φορές οδηγούν σε συγκρούσεις, εντάσεις, ακόμα και βία. Κρίνεται απαραίτητο να μπορέσει ο γονιός αρχικά να κατανοήσει τη σκέψη και τις ανάγκες του παιδιού του και μετά να αναπτύξει αποτελεσματικούς τρόπους επικοινωνίας και διαχείρισης των εντάσεων. 

μοιραστείτε το στο facebook