Αρετή Τσινού ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Προβλήματα συνδεόμενα  με κακοποίηση ή/και παραμέληση

Το φαινόμενο της κακοποίησης και της παραμέλησης αποτελεί ένα σοβαρό ψυχοκοινωνικό πρόβλημα. Συνδέεται άμεσα με πολιτιστικούς και κοινωνικούς παράγοντες, ενώ η έκφραση του εξαρτάται από τα οικογενειακά πρότυπα και τον εκάστοτε τρόπο διαπαιδαγώγησης. Οι μορφές κακοποίησης είναι:

  • -σωματική
  • -συναισθηματική
  • -λεκτική
  • -σεξουαλική

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το άτομο βιώνει πόνο και φόβο. Μόνο μέσα από την αναγνώριση της βίας, σε οποιαδήποτε μορφή της, θα μπορέσετε να τη σταματήσετε.

 

μοιραστείτε το στο facebook